Start

Een nieuwe woonkern in Stichtse Vecht

nieuwbouwplannen (2).jpg20-09-2023 11:09 20-09-2023 11:09 Wij verzoeken het college om te onderzoeken of een nieuwe woonkern oplossingen kan bieden voor de uitdagingen van de toekomst. lees verder

Ja, er is toekomst voor de landbouw!

JvdStoep.jpg22-02-2023 14:14 22-02-2023 14:14 Prof. dr. ir. Jan van der Stoep sprak de 8e Egbert Schuurmanlezing uit. De landbouw heeft toekomst, liever meer boeren. Maar dit vraagt om een derde weg naast het eco-modernisme en het eco-centrisme. Maar er is ook handelingsperspectief nodig waarbij hoop en verwachting een belangrijke rol spelen. lees verder

2022 in zeven hoogtepunten

jaaroverzicht2022-website.png05-01-2023 16:06 05-01-2023 16:06 We kijken terug op 2022. Voor ons het jaar van onder andere de raadsverkiezingen, de stikstofdiscussie en het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht. In deze terugblik willen we graag aan onze kiezers en alle inwoners van de gemeente laten zien wat voor ons hierin de hoogtepunten zijn geweest. lees verder