Start

RSS icon linking to RSS overview

In gesprek over jeugd- en ouderenzorg

thuiszorgdinsdag 14 maart 2017 10:19 De fractie van de ChristenUnie-SGP was tijdens het laatste fractievergadering met inwoners in gesprek over het bovenstaande onderwerp. Een aantal punten die werden ingebracht sprongen eruit. lees verder

Tymon de Weger geïnstalleerd als wethouder

TymondeWegerwoensdag 08 maart 2017 11:20 Op dinsdag 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht Tymon de Weger benoemd als tijdelijk wethouder, op voordracht van de raadsfractie van ChristenUnie-SGP. Hij neemt voor een periode van 4 maanden het wethouderschap over van mevrouw Jacqueline Koops-Scheele, die vanwege ernstige privé omstandigheden op dit moment haar wethouderschap niet kan uitvoeren. lees verder

Stedelijke vergroening

groenestadvrijdag 03 maart 2017 14:31 Enige tijd geleden organiseerde de fractie ChristenUnie-SGP een inloop moment tijdens haar factievergadering met als thema 'stedelijke vergroening'. Dat deden wij in het kader van de 'Agenda Vergroening Stichtse Vecht' waaraan wethouder Van Dort werkt en die binnenkort aan de raad zal worden voorgelegd. lees verder