Start

Gratis Corona-zelftests voor U-pashouders

coronazelftest-16042021-780.jpgmaandag 29 november 2021 16:19 De fractie ChristenUnie–SGP Stichtse Vecht vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. De ChristenUnie-SGP is dan ook van mening dat de gemeente aan inwoners met een U-pas gratis Corona-zelftests beschikbaar moet stellen . Wij dienen daartoe een motie in. lees verder

Omgekeerd afval inzamelen onder de loep.

afval-scheiden-laura.jpgdinsdag 23 november 2021 15:08 Afval! We hebben er allemaal mee te maken, met het (gescheiden) opruimen van onze welvaartsresten. Begin er in gezelschap eens over dan is er genoeg gespreksstof. Dat geldt ook op gemeenteraadsniveau. Soms is een aankondiging van een kleine verhoging van afvalstoffenheffing al genoeg aanleiding voor een uitgebreid debat. lees verder

De gemeente en bewonersgroepen

groep-mensen-praten-communicatie-en-verbinding_277904-2118.jpgdonderdag 18 november 2021 10:17 Op dinsdag 16 november was er een informatieve bijeenkomst over Gebiedsgericht werken. Nieuwe rollen, nieuwe samenwerkingen'. De fractie ChristenUnie-SGP staat daar positief tegenover. We vernemen graag de mening van de bestaande bewonersgroepen. lees verder